Marktonderzoek

Naarmate online media belangrijker worden, wordt ook het meten en weten belangrijker. BBK Media heeft toegang tot de diensten van het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Vostradamus. Met wetenschappelijk verantwoord maatwerk bieden zij u marktonderzoek, doelgroeponderzoek, imago-onderzoek en diverse data-analyses.

Zij kunnen verschillende soorten onderzoek voor u uitvoeren. Kwantitatief onderzoek, zoals Campagne Effectmetingen, Doelgroepanalyses, Pre- en post-tests, Klanttevredenheidsonderzoeken, naamsbekendheid- en imago-onderzoek en online sentiment scans. Maar ook kwalitatief onderzoek zoals paneldiscussies en Interviews.  Alles op maat, bijvoorbeeld een onderzoek naar de verspreiding van uw seizoensbrochure of een onderzoek naar het meten van de aantrekkelijkheid van een geplande tentoonstelling.

Tevens beschikken wij over verschillende mediagebruiksonderzoeken onder de doelgroepen van culturele en charitatieve doelgroepen.

Vrijblijvend advies?